egzamin 8 klasa i matura

8 klasa

To kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego. Prezentujemy  wiedzę w pigułce, skoncentrowaną na wymaganiach egzaminacyjnych. Podczas kursu przygotowującego do egzaminów uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej poznają strukturę egzaminu, techniki radzenia sobie z zadaniami i system oceniania. Utrwalają i rozwijają wszystkie umiejętności sprawdzane w ramach egzaminu, wykonują przykładowe zadania i uczą się naturalnego reagowania językowego w określonych sytuacjach. Dowiadują się także, jak rozłożyć czas i w jaki sposób rozwiązywać poszczególne typy zadań, aby uzyskać jak najlepszy wynik. Na zakończenie przystępują do egzaminu próbnego ocenianego według rzeczywistych kryteriów. A to wszystko w przyjaznej, bezstresowej atmosferze z wykorzystaniem wszystkich nowoczesnych technologii wspomagających proces uczenia się. Stale monitorujemy postępy kursantów, jesteśmy w ścisłym kontakcie z rodzicami, aby zagwarantować uzyskanie jak najlepszego wyniku z egzaminu.

test

Matura

To kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka obcego (do wyboru na poziomie podstawowym lub rozszerzonym). W praktyce oznacza to intensywny trening z autentycznymi materiałami maturalnymi, co pozwala usystematyzować gramatykę i słownictwo. W trakcie kursu uczniowie poznają dokładnie strukturę egzaminu oraz typy zadań egzaminacyjnych. Kurs prowadzony jest w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych i obejmuje wszystkie bloki tematyczne oraz zagadnienia gramatyczne przewidziane w ramach egzaminu maturalnego. Kładziemy nacisk na przełamanie bariery językowej i efektywną komunikację w języku obcym. Umożliwiamy uczniom wykonywanie projektów metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe), które wspomagają naukę tworzenia referatów w języku obcym. W programie każdego z kursów przewidziano egzaminy próbne, które pozwalają kandydatom zredukować stres przed maturą, a także wyeliminować słabe punkty, oraz wybrać odpowiednią strategię. Stale monitorujemy postępy kursantów, jesteśmy w ścisłym kontakcie z rodzicami, aby zagwarantować uzyskanie jak najlepszego wyniku z egzaminu maturalnego.

maturka