Cennik tłumaczeń

Pisemne

Tłumaczenie język niemiecki / angielski / polski
Cena netto za jedną stronę tłumaczenia
tłumaczenie w trybie zwykłym
40 zł
korekta tłumaczenia
20 zł
obróbka graficzna tekstu
+30%

Objaśnienia do cennika:

 • za stronę tłumaczeniową przyjmuje się 1500 znaków;
 • liczba stron tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do pełnej strony;
 • podane ceny obowiązują dla tekstów tłumaczonych w programach Microsoft Word i Excel;
 • tłumaczenia w trybie ekspresowym i zawierające terminologię specjalistyczną są wyceniane indywidualnie;
 • przed przystąpieniem do realizacji zlecenia przygotowujemy bezpłatną wstępną wycenę, a ostateczne rozliczenie tłumaczenia następuje na podstawie liczby znaków w przetłumaczonym tekście;
 • ceny i terminy są ustalane każdorazowo z Klientem w zależności od ilości i fachowości tekstu, udzielamy rabatów przy dużych zleceniach;
 • do podanych cen należy doliczyć VAT 23%.

Pisemne przysięgłe

Tłumaczenie przysięgłe
język niemiecki i angielski
cena netto za jedną stronę tłumaczenia
tłumaczenie w trybie zwykłym
45 zł
tłumaczenie w trybie ekspresowym
90 zł
kopia sporządzonego tłumaczenia
2 zł
sprawdzenie i poświadczenie dostarczonego tłumaczenia
25 zł
tłumaczenie zawierające terminologię specjalistyczną lub tłumaczenie
tekstu sporządzonego pismem ręcznym
+25%
obróbka graficzna tekstu
+30%

Objaśnienia do cennika:

 • za stronę tłumaczeniową przyjmuje się ustawowo 1125 znaków;
 • liczba stron tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do pełnej strony;
 • podane ceny obowiązują dla tekstów tłumaczonych w programach Microsoft Word i Excel;
 • tryb ekspresowy: na jeden dzień roboczy (24h) przypada do tłumaczenia więcej niż 6 stron tłumaczeniowych lub tłumaczenie jest na życzenie klienta realizowane w dniu zlecenia;
 • ceny i terminy są ustalane każdorazowo z Klientem w zależności od ilości i fachowości tekstu, udzielamy rabatów przy dużych zleceniach;
 • przed przystąpieniem do realizacji zlecenia przygotowujemy bezpłatną wstępną wycenę, a ostateczne rozliczenie tłumaczenia następuje na podstawie liczby znaków w przetłumaczonym tekście;
 • do podanych cen należy doliczyć VAT 23%.

Ustne

Tłumaczenie ustne
cena netto za każdą rozpoczętą godzinę
tłumaczenie zwykłe
150 zł
tłumaczenie przysięgłe
200 zł

Stawka za tłumaczenie ustne obowiązuje za każdą rozpoczętą godzinę tłumaczenia i jest różna w zależności od specyfiki zlecenia. Każde zapytanie wyceniamy indywidualnie. Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Minimalny czas pracy tłumacza wynosi trzy godziny. Za każdą godzinę pracy tłumacza powyżej ośmiu godzin dziennie dolicza się + 50%.