Egzaminy

Readiness Test to wygodny i szybki test online, który określa gotowość kandydata na egzamin językowy. Sprawdza wszystkie umiejętności językowe pod kątem wymagań egzaminów międzynarodowych z języka angielskiego PTE General. Test identyfikuje obszary wiedzy i umiejętności wymagające dalszego rozwoju i sugeruje dalsze kroki. Readiness Test przeznaczony jest dla dorosłych i młodzieży od 14 roku życia. Zdawany jest online, a jego ukończenie zajmuje do 60 minut. Dostępny jest na poziomach A2, B1, B2 oraz C1. Szczegółowy raport końcowy informuje o egzaminacyjnej gotowości kandydata, osobno dla każdej z umiejętności, według wskaźników: Ready / Potentially Ready / Not Ready. Teraz cena testu wynosi tylko 89 zł!

Pearson English International Certificate (PTE General) to międzynarodowe potwierdzenie umiejętności komunikacji w języku angielskim dla młodzieży i dorosłych. Egzamin uznawany jest przez polskie i zagraniczne uczelnie. Idealny dla osób planujących edukację lub pracę w środowisku międzynarodowym.

Pearson English International Certificate daje wiele korzyści:
⇒ dodatkowa motywacja, ocena postępów
⇒ potwierdzenie poziomu językowego niezbędne w karierze naukowej czy zawodowej
⇒ międzynarodowy certyfikat honorowany przez tysiące pracodawców i renomowane uczelnie w prawie 50 krajach
⇒ zwolnienie z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego
⇒ potwierdzenie kwalifikacji językowych uznawane przez MEN (np. do nauczania angielskiego w przedszkolach i w edukacji wczesnoszkolnej) oraz przez Urząd Służby Cywilnej
⇒ większe szanse na udział w zagranicznych stażach i stypendiach, m.in. w programie Erasmus

 

Struktura i poziomy egzaminu Pearson English International Certificate

International Certificate dostępny jest na sześciu poziomach zaawansowania – A1 (Foundation Level), 1, 2, 3, 4, 5. Na każdym poziomie egzamin składa się z części pisemnej i ustnej i jest skorelowany ze skalą CEFR (Common European Framework Reference for Languages).

CZĘŚĆ PISEMNA składa się z dziewięciu sekcji i sprawdza umiejętności słuchania, czytania i pisania. Zawiera m.in. pytania wielokrotnego wyboru, pytania wymagające krótkich odpowiedzi pisemnych, jak również dłuższe wypowiedzi pisemne.

CZĘŚĆ USTNA składa się z dwóch lub trzech części, zależnie od poziomu i trwa od 3,5 do 6 minut. Zadaniami są dyskusja, opis obrazka oraz rozmowa z odgrywaniem roli.

Poziom egzaminu Poziom CEFR Czas trwania egzaminu (część pisemna + część ustna)

Foundation Level A1 1 godz. 15 min. + 3,5 min.

Level 1 A2 1 godz. 35 min. + 3,5 min.

Level 2 B1 1 godz. 35 min. + 5 min.

Level 3 B2 2 godz. + 5 min.

Level 4 C1 2 godz. 30 min. + 6 min.

Level 5 C2 2 godz. 55 min. + 6 min.

Pearson English International Certificate ocenia umiejętność komunikowania się w oparciu o materiały i sytuacje, które napotykamy w codziennym życiu. Dzięki 6 poziomom trudności, każdy zdający może wybrać poziom dopasowany do swojego stopnia zaawansowania językowego.

poziom egzaminu

opis poziomu

Level A1

Zdający potrafi:

 • zrozumieć i wykorzystać codzienne wyrażenia i podstawowe frazy, których celem jest zaspokojenie podstawowych, konkretnych potrzeb
 • przedstawić siebie i innych oraz zadawać pytania i odpowiadać na tematy osobiste, np. gdzie mieszka, kogo zna oraz rzeczy, które posiada
 • porozumiewać się w sposób prosty, jeśli rozmówca wypowiada słowa wolno i wyraźnie.

Level 1

Zdający potrafi:

 • zrozumieć zdania i często używane wyrażenia bezpośrednio odnoszące się do rzeczywistości bliskiej kandydatowi (np. podstawowe informacje na temat siebie, rodziny, zakupów, geografii lokalnej, zatrudnienia)
 • porozumiewać się w zakresie prostych i rutynowych czynności, wymagających prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane i rutynowe tematy
 • opisać prostymi słowami aspekty własnego środowiska i tematykę w zakresie dotyczących go potrzeb.

Level 2

Zdający potrafi:

 • zrozumieć zasadnicze punkty jasnej, standardowej informacji na znane mu tematy, z którymi miał regularną styczność w szkole, pracy, podczas wypoczynku itp., umie poradzić sobie językowo w większości codziennych sytuacji
 • napisać prosty i na temat tekst, związany ze znaną mu dziedziną lub w obszarze jego zainteresowań, umie opisać wydarzenia, marzenia, nadzieje i ambicje oraz zwięźle przedstawić powody i argumenty przemawiające na korzyść danych opinii lub planów.

Level 3

Zdający potrafi:

 • zrozumieć główne myśli w złożonych tekstach, zarówno konkretne jak i abstrakcyjne, włącznie z dyskusjami ze słownictwem zawodowym w dziedzinie swojej specjalizacji
 • porozumiewać się z osobami, dla których dany język jest językiem ojczystym, bez większego wysiłku dla którejkolwiek ze stron
 • napisać przejrzysty i szczegółowy tekst w szerokim zakresie danej tematyki oraz wyjaśnić punkt widzenia z uwzględnieniem dobrych i złych stron różnorodnych opcji.

Level 4

Zdający potrafi:

 • zrozumieć szeroki zakres wymagających, dłuższych tekstów i rozpoznać ukryte w nich znaczenie
 • wypowiadać się biegle i spontanicznie, bez oczywistego szukania wyrażeń
 • posługiwać się językiem w sytuacjach towarzyskich, akademickich i zawodowych w sposób elastyczny i efektywny
 • napisać tekst jasno, zwięźle i szczegółowo, na tematy złożone, pokazując kontrolowane wykorzystanie wzorców organizacyjnych języka, łączników i struktur wiążących.

Level 5

Zdający potrafi:

 • zrozumieć z łatwością wszystko, co usłyszane lub przeczytane
 • streścić informacje z różnych źródeł, mówione i pisane, rekonstruując argumenty i opinie w spójnej prezentacji
 • wyrazić się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie, różnicując delikatne odcienie znaczeniowe, nawet w bardziej złożonych sytuacjach.
 
 
 

Egzamin International Certificate Young Learners to profesjonalny sprawdzian umiejętności językowych w formie zabawy. Dzięki bezstresowej formule dostarcza dzieciom motywacji do nauki i zwiększa ich pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim.

Egzamin International Certificate Young Learners został stworzony z myślą o dzieciach. Dzięki angażującej i bezstresowej formule, w naturalny sposób sprawdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim i sprawia, że zdający pozytywnie zapamiętują swoje pierwsze doświadczenie egzaminacyjne. Wynik w postaci certyfikatu i raportu dostarcza rodzicowi i nauczycielowi informacji o stopniu opanowania przez dziecko poszczególnych sprawności językowych. Dla ucznia jest podsumowaniem pewnego etapu nauki i stanowi źródło motywacji do dalszej pracy.

Egzamin International Certificate Young Learners ma wiele zalet i daje dużo korzyści:
⇒ PRZYJAZNY – przeprowadzany w formie zabawy naturalnie angażuje dzieci do wykonywania zadań egzaminacyjnych
⇒ AUTENTYCZNY – oparty na sytuacjach z życia codziennego, do których zdający z łatwością mogą się odnieść
⇒ PRAKTYCZNY – dopasowany do możliwości poznawczych dzieci i skoncentrowany na wzmacnianiu umiejętności komunikacji
⇒ MOTYWUJĄCY – potwierdzający samodzielność językową i stopień opanowania wszystkich sprawności
⇒ MIĘDZYNARODOWY – wynik egzaminu potwierdzony jest międzynarodowym certyfikatem z Wielkiej Brytanii

Struktura i poziomy egzaminu International Certificate Young Learners

International Certificate Young Learners jest dostępny na czterech poziomach zaawansowania: Firstwords, Springboard, Quickmarch i Breakthrough. Test na każdym poziomie składa się z części ustnej i pisemnej.

CZĘŚĆ PISEMNA sprawdza umiejętności czytania, słuchania i tworzenia bardzo prostych, często jednozdaniowych wypowiedzi pisemnych (trwa 60 minut).

CZĘŚĆ USTNA to prawdziwa zabawa! Dzieci grają w grę planszową, zupełnie nie odczuwając, że trwa egzamin. Podczas egzaminu ustnego dziecko odbywa także krótką sympatyczną rozmowę z egzaminatorem, która imituje sytuację komunikacyjną znaną z codziennego życia (trwa 15-20 minut).

Opis wymagań egzaminacyjnych International Certificate Young Learners

poziom egzaminu opis poziomu
Firstwords preA1 Mogą go zdawać dzieci już od szóstego roku życia, ale zazwyczaj jest polecany od ósmego roku życia z uwagi na wymóg czytania i podstaw pisania. Jest to egzamin motywujący do dalszej nauki i pokazujący dzieciom, jak wiele już osiągnęły. To pierwszy krok do zrozumienia, że potrafią komunikować się w języku angielskim.
Springboard A1 Egzamin ten wymaga nie tylko umiejętności sprawnego czytania, ale również swobodnego formułowania pełnych pytań i odpowiedzi w języku angielskim w mowie i piśmie, a także zdolności samodzielnego budowania dłuższej wypowiedzi na zadany temat.
Quickmarch A1/A2 Egzamin jest polecany dla dzieci w wieku 10-12 lat. Sprawdza znajomość gramatyki, pisania i czytania w języku angielskim w odniesieniu do spraw codziennych z najbliższego otoczenia dziecka.
Breakthrough A2 Egzamin na tym poziomie zakłada posługiwanie się językiem angielskim w zakresie wszystkich sprawności językowych, w tym również umiejętność pisania listów i wypracowań na zadany temat.

Cennik egzaminów:

Egzamin International Certificate Young Learners
poziom rekomendowany wiek cena
Firstwords preA1 6-8 lat 300 zł
Springboard A1 8-11 lat 320 zł
Quickmarch A1/A2 10-12 lat 350 zł
Breakthrough A2 11-13 lat 370 zł
Pearson English International Certificate
poziom egzaminu CEFR* opis poziomu cena
Level A1 A1 podstawowy 530 zł
Level 1 A2 średnio zaawansowany niższy 590 zł
Level 2 B1 średnio zaawansowany 650 zł
Level 3 B2 średnio zaawansowany wyższy 710 zł
Level 4 C1 zaawansowany 770 zł
Level 5 C2 biegły 830 zł

* Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

 

Terminy najbliższych sesji egzaminacyjnych na rok szkolny 2023/24

English International Certificate i International Certificate Young Learners

Sesja 1

Sesja 2

 

Termin zgłoszenia kandydata (złożenie formularza)

31.10.2023

9.04.2024

 

Termin wniesienia opłaty egzaminacyjnej (dowód wpłaty)

31.10.2023

9.04.2024

 

Egzamin pisemny

16.12.2023

18.05.2024

 

Egzamin ustny

16.12.2023

18.05.2024

 

Informacja o wynikach

5.02.2024

1.07.2024

 

Certyfikaty – wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii

12.02.2024

8.07.2024

 

do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do egzaminu międzynarodowego