Egzaminy

Pearson Test of English General PTE General to międzynarodowe potwierdzenie umiejętności komunikacji w języku angielskim dla młodzieży i dorosłych. Egzamin uznawany jest przez polskie i zagraniczne uczelnie. Idealny dla osób planujących edukację lub pracę w środowisku międzynarodowym.

PTE General daje wiele korzyści:
⇒ dodatkowa motywacja, ocena postępów
⇒ potwierdzenie poziomu językowego niezbędne w karierze naukowej czy zawodowej
⇒ międzynarodowy certyfikat honorowany przez tysiące pracodawców i renomowane uczelnie w prawie 50 krajach
⇒ zwolnienie z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego
⇒ potwierdzenie kwalifikacji językowych uznawane przez MEN (np. do nauczania angielskiego w przedszkolach i w edukacji wczesnoszkolnej) oraz przez Urząd Służby Cywilnej
⇒ większe szanse na udział w zagranicznych stażach i stypendiach, m.in. w programie Erasmus

Forma egzaminu PTE General
Egzamin składają się z dwóch części:

1. pisemnej, sprawdzającej rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego i umiejętność pisania,
2. ustnej, sprawdzającej umiejętność poprawnego komunikowania się.

PTE General ocenia umiejętność komunikowania się w oparciu o materiały i sytuacje, które napotykamy w codziennym życiu. Dzięki 6 poziomom trudności, każdy zdający może wybrać poziom dopasowany do swojego stopnia zaawansowania językowego.

poziom PTE

opis poziomu

Level A1

Zdający potrafi:

 • zrozumieć i wykorzystać codzienne wyrażenia i podstawowe frazy, których celem jest zaspokojenie podstawowych, konkretnych potrzeb
 • przedstawić siebie i innych oraz zadawać pytania i odpowiadać na tematy osobiste, np. gdzie mieszka, kogo zna oraz rzeczy, które posiada
 • porozumiewać się w sposób prosty, jeśli rozmówca wypowiada słowa wolno i wyraźnie.

Level 1

Zdający potrafi:

 • zrozumieć zdania i często używane wyrażenia bezpośrednio odnoszące się do rzeczywistości bliskiej kandydatowi (np. podstawowe informacje na temat siebie, rodziny, zakupów, geografii lokalnej, zatrudnienia)
 • porozumiewać się w zakresie prostych i rutynowych czynności, wymagających prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane i rutynowe tematy
 • opisać prostymi słowami aspekty własnego środowiska i tematykę w zakresie dotyczących go potrzeb.

Level 2

Zdający potrafi:

 • zrozumieć zasadnicze punkty jasnej, standardowej informacji na znane mu tematy, z którymi miał regularną styczność w szkole, pracy, podczas wypoczynku itp., umie poradzić sobie językowo w większości codziennych sytuacji
 • napisać prosty i na temat tekst, związany ze znaną mu dziedziną lub w obszarze jego zainteresowań, umie opisać wydarzenia, marzenia, nadzieje i ambicje oraz zwięźle przedstawić powody i argumenty przemawiające na korzyść danych opinii lub planów.

Level 3

Zdający potrafi:

 • zrozumieć główne myśli w złożonych tekstach, zarówno konkretne jak i abstrakcyjne, włącznie z dyskusjami ze słownictwem zawodowym w dziedzinie swojej specjalizacji
 • porozumiewać się z osobami, dla których dany język jest językiem ojczystym, bez większego wysiłku dla którejkolwiek ze stron
 • napisać przejrzysty i szczegółowy tekst w szerokim zakresie danej tematyki oraz wyjaśnić punkt widzenia z uwzględnieniem dobrych i złych stron różnorodnych opcji.

Level 4

Zdający potrafi:

 • zrozumieć szeroki zakres wymagających, dłuższych tekstów i rozpoznać ukryte w nich znaczenie
 • wypowiadać się biegle i spontanicznie, bez oczywistego szukania wyrażeń
 • posługiwać się językiem w sytuacjach towarzyskich, akademickich i zawodowych w sposób elastyczny i efektywny
 • napisać tekst jasno, zwięźle i szczegółowo, na tematy złożone, pokazując kontrolowane wykorzystanie wzorców organizacyjnych języka, łączników i struktur wiążących.

Level 5

Zdający potrafi:

 • zrozumieć z łatwością wszystko, co usłyszane lub przeczytane
 • streścić informacje z różnych źródeł, mówione i pisane, rekonstruując argumenty i opinie w spójnej prezentacji
 • wyrazić się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie, różnicując delikatne odcienie znaczeniowe, nawet w bardziej złożonych sytuacjach.
 
 
 

PTE Young Learners to profesjonalny sprawdzian umiejętności językowych w formie zabawy. Dzięki bezstresowej formule dostarcza dzieciom motywacji do nauki i zwiększa ich pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim.

PTE Young Learners został stworzony z myślą o dzieciach. Dzięki angażującej i bezstresowej formule, w naturalny sposób sprawdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim i sprawia, że zdający pozytywnie zapamiętują swoje pierwsze doświadczenie egzaminacyjne. Wynik w postaci certyfikatu i raportu dostarcza rodzicowi i nauczycielowi informacji o stopniu opanowania przez dziecko poszczególnych sprawności językowych. Dla ucznia jest podsumowaniem pewnego etapu nauki i stanowi źródło motywacji do dalszej pracy.

PTE Young Learners ma wiele zalet i daje dużo korzyści:
⇒ PRZYJAZNY – przeprowadzany w formie zabawy naturalnie angażuje dzieci do wykonywania zadań egzaminacyjnych
⇒ AUTENTYCZNY – oparty na sytuacjach z życia codziennego, do których zdający z łatwością mogą się odnieść
⇒ PRAKTYCZNY – dopasowany do możliwości poznawczych dzieci i skoncentrowany na wzmacnianiu umiejętności komunikacji
⇒ MOTYWUJĄCY – potwierdzający samodzielność językową i stopień opanowania wszystkich sprawności
⇒ MIĘDZYNARODOWY – wynik egzaminu potwierdzony jest międzynarodowym z Wielkiej Brytanii

Forma egzaminu PTE Young Learners

Egzamin składają się z dwóch części:

 1. pisemnej, która zawiera ocenę rozumienia ze słuchu, tekstu czytanego i umiejętności pisania,
 2. ustnej w formie angażującej gry planszowej i krótkich wypowiedzi na wybrany temat.

Opis wymagań egzaminacyjnych PTE Young Learners

poziom PTE opis poziomu
Firstwords preA1 Mogą go zdawać dzieci już od szóstego roku życia, ale zazwyczaj jest polecany od ósmego roku życia z uwagi na wymóg czytania i podstaw pisania. Jest to egzamin motywujący do dalszej nauki i pokazujący dzieciom, jak wiele już osiągnęły. To pierwszy krok do zrozumienia, że potrafią komunikować się w języku angielskim.
Springboard A1 Egzamin ten wymaga nie tylko umiejętności sprawnego czytania, ale również swobodnego formułowania pełnych pytań i odpowiedzi w języku angielskim w mowie i piśmie, a także zdolności samodzielnego budowania dłuższej wypowiedzi na zadany temat.
Quickmarch A1/A2 Egzamin jest polecany dla dzieci w wieku 10-12 lat. Sprawdza znajomość gramatyki, pisania i czytania w języku angielskim w odniesieniu do spraw codziennych z najbliższego otoczenia dziecka.
Breakthrough A2 Egzamin na tym poziomie zakłada posługiwanie się językiem angielskim w zakresie wszystkich sprawności językowych, w tym również umiejętność pisania listów i wypracowań na zadany temat.

Cennik egzaminów:

PTE Young Learners
poziom rekomendowany wiek cena
Firstwords preA1 6-8 lat 250 zł
Springboard A1 8-11 lat 270 zł
Quickmarch A1/A2 10-12 lat 290 zł
Breakthrough A2 11-13 lat 310 zł
PTE General
poziom PTE CEFR* opis poziomu cena
Level A1 A1 podstawowy 440 zł
Level 1 A2 średnio zaawansowany niższy 490 zł
Level 2 B1 średnio zaawansowany 540 zł
Level 3 B2 średnio zaawansowany wyższy 590 zł
Level 4 C1 zaawansowany 640 zł
Level 5 C2 biegły 690 zł

* Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

Terminy najbliższych sesji egzaminacyjnych

Egzamin PTE General oraz PTE Young Learners
Termin zgłoszenia kandydata (złożenie formularza) 8 maja 2020
Termin wniesienia opłaty egzaminacyjnej (dowód wpłaty) 12 maja 2020
Egzamin ustny 6-20 czerwca 2020
Egzamin pisemny 20 czerwca 2020
Informacja o wynikach 3 sierpnia 2020
Odbiór certyfikatów – wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii 10 sierpnia 2020