Expert

To kursy języka biznesowego i specjalistycznego dla przedsiębiorców i specjalistów z różnych dziedzin (np. pielęgniarek, fryzjerek / fryzjerów, mechaników samochodowych). Pracujesz z obcokrajowcami? Chcesz wyjechać za granicę? Chcesz opanować język biznesu? Język techniczny? Interesuje Cię bankowość i finanse? Chcesz poznać język prawniczy? Nauczymy Cię formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, dotyczące złożonych problemów zawodowych z Twojej branży. Każdy kurs jest dedykowany specjalnej grupie zawodowej, co umożliwia praktyczne poznanie słownictwa z danej dziedziny. Celem kursów jest rozwijanie umiejętności wygłaszania opinii, brania udziału w dyskusji, ćwiczenie rozumienia języka mówionego w różnych odmianach.

lekarz