Kursy i egzaminy

Kursy dla dzieci

Kursy językowe dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych. Więcej tutaj.

Teen

Egzaminy

Kursy językowe przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego z języka obcego. Więcej tutaj.

maturka