Language Club

To klub językowy dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat. Oferujemy całodniowe warsztaty i jednodniowe wyjazdy językowe w weekendy i inne dni wolne od zajęć szkolnych. Tego typu zajęcia gwarantują rozwój sprawności językowych w autentycznych sytuacjach, aby język przestał być dla dziecka „obcy” i „sztuczny”, a stał się swobodnym narzędziem wzajemnej komunikacji oraz wzbudzał pozytywne emocje. Zabawa jest ważną częścią rozwoju dzieci i młodzieży, dlatego podczas zajęć łączymy naukę języka z elementami gier i zabaw. Tworzymy prawdziwe środowisko obcojęzyczne, a uczestnicy warsztatów przyswajają język obcy w sposób naturalny, w typowych dla nich sytuacjach. Podczas warsztatów językowych treści innych przedmiotów, takich jak geografia, przyroda, sport, plastyka włączamy do nauczania języka obcego. Umożliwiamy uczniom wykonywanie projektów metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe).

Zajęcia polegają między innymi na realizacji projektów zespołowych oraz indywidualnych zadań w ramach projektów. W ten sposób zdobywa się bardzo praktyczne umiejętności i kompetencje, które w przyszłości pozwolą odnaleźć się na rynku pracy: np. myślenie samodzielnie i nieschematycznie, praca w zespole, efektywne rozwiązywanie problemów. Na warsztatach stacjonarnych proponujemy różnorodną tematykę związaną z sytuacjami życia codziennego typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego, aby uczeń potrafił radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Aby stworzyć inspirujące i naturalne sytuacje komunikacyjne proponujemy również jednodniowe wyjazdy językowe, podczas których uczniowie nabywają umiejętności skutecznego i swobodnego posługiwania się językiem. Plan wyjazdów i warsztatów stacjonarnych można znaleźć w aktualnościach i w szkole na tablicy ogłoszeń.

Kinder laufen auf dem Schulhof