Matura

To kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka obcego (do wyboru na poziomie podstawowym lub rozszerzonym). W praktyce oznacza to intensywny trening z autentycznymi materiałami maturalnymi, co pozwala usystematyzować gramatykę i słownictwo. W trakcie kursu uczniowie poznają dokładnie strukturę egzaminu oraz typy zadań egzaminacyjnych. Kurs prowadzony jest w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych i obejmuje wszystkie bloki tematyczne oraz zagadnienia gramatyczne przewidziane w ramach egzaminu maturalnego. Kładziemy nacisk na przełamanie bariery językowej i efektywną komunikację w języku obcym. Umożliwiamy uczniom wykonywanie projektów metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe), które wspomagają naukę tworzenia referatów w języku obcym. W programie każdego z kursów przewidziano egzaminy próbne, które pozwalają kandydatom zredukować stres przed maturą, a także wyeliminować słabe punkty oraz wybrać odpowiednią strategię. Stale monitorujemy postępy kursantów, jesteśmy w ścisłym kontakcie z rodzicami, aby zagwarantować uzyskanie jak najlepszego wyniku z egzaminu maturalnego.
maturka