Tłumaczenia

  • tłumaczenia pisemne zwykłe
  • tłumaczenia pisemne przysięgłe (uwierzytelnione)
  • tłumaczenia ustne (konsekutywne)
  • korekta tekstów
  • obróbka graficzna przetłumaczonych tekstów

Obojętnie, czy mają Państwo do przetłumaczenia sprawozdanie finansowe czy umowę, instrukcję obsługi czy orzeczenie lekarskie, specyfika poszczególnych rodzajów tekstów w obu językach jest nam doskonale znana i w każdej dziedzinie – od techniki po ekonomię, od prawa po kulturę – znajdziemy odpowiednie słowa, żeby precyzyjnie przekazać Państwa przesłanie.
tłumacz