Treningi pamięci

Trening pamięci obejmuje:

  • trening pamięci krótkotrwałej, długoterminowej i koncentracji uwagi
  • ćwiczenie i pobudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia
  • mnemotechniki
  • techniki zapamiętywania różnych elementów , m.in.: słówek z języków obcych, dat, nazwisk.

To doskonały sposób na naukę i zapamiętywanie! Rezultaty treningu:

  • znaczna poprawa pamięci krótkotrwałej i długoterminowej
  • wypracowanie skutecznej i efektywnej metody uczenia się
  • poprawienie koncentracji uwagi
  • zwiększenie sprawności zapamiętywania dat, definicji, nazwisk itd.
  • przyspieszenie szybkości czytania i lepsze rozumienie tekstu
  • większa efektywność nauki języka obcego, wzbogacenie słownictwa.