Zaplecze naukowo-dydaktyczne

Korzystamy ze wszystkich nowoczesnych technologii wspierających nauczanie języków obcych. Podręczniki zaopatrzone są w płyty CD z materiałami multimedialnymi. Nowoczesne wyposażenie szkoły (m.in.: tablica interaktywna, komputer, rzutnik multimedialny, projektor) sprawia, że lekcje są jeszcze atrakcyjniejsze dla słuchaczy, a rezultaty nauczania są szybciej widoczne.

tablica